ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - DETA ELIS GREECE PARTNER

Κλινικές μελέτες

Δυτικές χώρες

Για περισσότερες μελέτες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

              https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=pemf

              https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=pulsed+electromagnetic+field+or+pemf

 • Targeted treatment of cancer with radiofrequency electromagnetic fields amplitude-modulated at tumor-specific frequencies.

              https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24206915

 • Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints

             https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16582548

 • Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis.

             https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12511993 

 • The application of bioresonance therapy for the correction of the overtrained athlete syndrome

             https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30499486

 • Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study.

             https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25231565

 • Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis: Trophozoite growth inhibition by metronidazole electro-transferred water

             https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014489410002328

 • Pulsed Electromagnetic Field Therapy in the Treatment of Pain and Other Symptoms in Fibromyalgia: A Randomized Controlled Study

             https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29709070/?i=12&from=PEMF

 • High-intensity Laser Therapy Versus Pulsed Electromagnetic Field in the Treatment of Primary Dysmenorrhea

             https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29184281/?i=28&from=PEMF

 • The Effectiveness of Bioresonance Method on Human Health

             https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOEPIJ-8-1

 • The application of bioresonance therapy for the correction of the overtrained athlete syndrome

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499486/

 • Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16582548/

 • Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25231565/

 • Outpatient bioresonance treatment of gonarthrosis

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11201834/

 • New approaches to diagnosis and treatment of fibromyalgia in spinal osteochondrosis

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11494446/

 • Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12511993/

 • Evaluation of a method based on coherence in aqueous systems and resonance-based isotherapeutic remedy in the treatment of chronic psoriasis vulgaris

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25714381/

 • The impact of pulsed electromagnetic field therapy on blood pressure and circulating nitric oxide levels: a double blind, randomized study in subjects with metabolic syndrome

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31394939/

 • Efficiency of pulsed electromagnetic fields on pain, disability, anxiety, depression, and quality of life in patients with cervical disc herniation: a randomized controlled study

             https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31385489/

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

error: Content is protected !!