ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - DETA ELIS GREECE PARTNER

Το Φάρμακό μας η τροφή μας

Το Φάρμακό μας η τροφή μας
Το Φάρμακό μας η τροφή μας
Η φωτογραφία Kirlian είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος για να επικυρώσουμε την κατανόησή μας για το βιοηλεκτρικό δυναμικό των τροφίμων.
Διάφοροι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι ένα φωτεινό πεδίο, ένα φυσικό πεδίο ακτινοβολίας που περιβάλλει ζωντανούς οργανισμούς, παίρνει τη μορφή ενός ηλεκτρικού φωτεινού στέμματος που μπορούμε να το δούμε με τη φωτογραφία Kirlian. Η φωτογραφία Kirlian δείχνει σαφώς ότι η ζωντανή τροφή έχει πολύ ισχυρότερο αυρικο, φωτεινό πεδίο από το μαγειρεμένο φαγητό. Κάποια έρευνα δείχνει ακόμη ότι ένα άτομο που τρώει σκουπίδια ή μαγειρεμένα φαγητά έχει ένα πολύ μικρότερο πεδίο από ότι όταν αλλάζει τη διατροφή και φάει ολόκληρα, φυσικά ωμά ζωντανά τρόφιμα. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί είναι φτιαγμένοι από μοτίβα συντονισμένης ενέργειας ή από φωτεινά ενεργειακά πεδία. Αυτή η ενέργεια αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία κάθε κυττάρου ενώ το ηλεκτρικό πεδίο των κυττάρων διατηρεί την ζωτικότητα του βιολογικού συστήματος. Μπορούμε να σκεφτούμε το ηλεκτρικό φωτεινό στέμμα στη φωτογραφία Kirlian ως μέτρο της ζωτικής δύναμης στο κύτταρο. Όσο ισχυρότερη είναι η ζωτική δύναμη του κυττάρου, τόσο ισχυρότερο είναι το ηλεκτρικό φωτεινό στέμμα που βλέπουμε στη φωτογραφία Kirlian. Στην ουσία, το ηλεκτρικό φωτεινό στέμμα αντιπροσωπεύει το εικονογραφικό άθροισμα του ηλεκτρικού δυναμικού κάθε κυττάρου. Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι όσο πιο δυνατό είναι το ηλεκτρικό φωτεινό στέμμα, τόσο πιο υγιείς είμαστε.
Η Dr. Joanna Budwig από τη Γερμανία, που έχει πτυχίο στην ιατρική, τη φυσική, τη φαρμακολογία και τη βιοχημεία, είναι μια από τους πρώτους ερευνητές που συνδυάζουν μια σε βάθος γνώση της κβαντομηχανικής και της φυσικής με μια σε βάθος γνώση της ανθρώπινης βιοχημείας και φυσιολογίας. Από την υψηλή αυτή επιστημονική θέση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο τα πλούσια σε ηλεκτρόνια τρόφιμα λειτουργούν ως δότες ηλεκτρονίων υψηλής ισχύος, αλλά ενεργούν επίσης ως ηλιακά-συντονισμένα πεδία στο σώμα για να προσελκύσουν, να αποθηκεύσουν και να οδηγήσουν την ενέργεια του ήλιου στο σώμα μας. Τα ηλεκτρόνια του ηλιακού φωτός, που ονομάζονται «ηλεκτρόνια π», έχουν την ικανότητα να προσελκύουν και να ενεργοποιούν μέσα στην μοριακή μας δομή τα ηλιακά φωτόνια.
Η Δρ. Budwig πιστεύει ότι η ενέργεια που απορροφούμε από αυτά τα ηλιακά φωτόνια λειτουργεί ως αντι-εντροπία ή παράγοντας κατά της γήρανσης. Ως αποτέλεσμα της θεωρίας της, πιστεύει ότι τα ζωντανά τρόφιμα, βοηθούν πάρα πολύ να μπουν στο σύστημα μια τεράστια ποσότητα ηλεκτρονίων π. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που τρώνε ραφιναρισμένα, μαγειρεμένα, επεξεργασμένα τρόφιμα μειώνουν την ποσότητα των ηλιακών ηλεκτρονίων που ενεργοποιούν το σύστημα και μειώνουν την ενέργεια κάτω από το ποσό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός πεδίου ηλιακού συντονισμού υψηλών ηλεκτρονίων. Η Δρ. Budwig θεωρεί ότι τα επεξεργασμένα ,μαγειρεμένα τρόφιμα μπορούν ακόμη και να λειτουργούν ως μονωτήρες έναντι στην υγιή ροή ηλεκτρισμού. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο προσλαμβάνουμε τα ηλιακά ηλεκτρόνια ως αποτέλεσμα πρόσληψης ζωντανών τροφών, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντηχούμε, να προσελκύουμε και να απορροφούμε τα ηλιακά ηλεκτρόνια σε άμεση ανταπόκριση από τον ήλιο και άλλα ηλιακά συστήματα.
Η υγεία και η συνείδησή μας εξαρτώνται από την ικανότητα έλξης, αποθήκευσης και χρήσης της ενέργειας των ηλιακών ηλεκτρονίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποθήκη της φωτεινής μας ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του συνολικού μας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και κατά συνέπεια περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια για την θεραπεία και τη διατήρηση της βέλτιστης υγείας. Μεταφορικά, ένα ισχυρό ηλιακό πεδίο προωθεί την εξέλιξη της ανθρωπότητας για να ενεργοποιήσουμε όλες τις εν δυνάμει εξελιγμένες δυνατότητες μας ως ανθρώπινα (ήλιο) όντα. Το φως υποστηρίζει την εξέλιξη. Η έλλειψη ηλεκτρονίων π στο σώμα εμποδίζει την εξέλιξη.
Ο Γερμανός ερευνητής Dr. FA Popp το 1984, σε μια εργασία με τίτλο “Η εκπομπή βιοφωτονίων: νέες αποδείξεις της συνοχής στο DNA” επισημαίνει την ύπαρξη βιοφωτονίων , τα οποία είναι ενεργειακά φαινόμενα, εξαιρετικά αδύναμες εκπομπές φωτός από ζωντανά συστήματα. Ο Δρ. Popp έδειξε ότι το DNA είναι μια σημαντική πηγή εκπομπής βιοφωτονίων. Έχοντας διαπιστώσει ότι το 97% του DNA σχετίζεται με τη μετάδοση βιοφωτονίων και ότι μόνο το 3% περιέχει με γενετικές πληροφορίες, μπορεί να μετρήσει αυτή την εκπομπή με μια συσκευή που ονομάζεται «μετρητής βιοφωτονίων». Ο Δρ. Popp διαπίστωσε ότι οι πιο υγιείς άνθρωποι είχαν το υψηλότερο ποσοστό εκπομπής βιοφωτονιων και ότι οι ασθενέστεροι είχαν το χαμηλότερο ποσοστό. Η ύπαρξη της εκπομπής βιοφωτονιων είναι μια κρίσιμη πτυχή της κατανόησης του γιατί είναι σημαντικό να τρώμε άφθονη ζωντανή τροφή . Τα βιοφωτόνια εκπέμπονται από μια ποικιλία μορφών μακρομορίων, συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων, της χλωροφύλλης, της αιμοσφαιρίνης, του DNA και του RNA. “Ζούμε κυρίως όχι λόγω ουσιών ή μορίων, αλλά λόγω πληροφοριών. […] Η αποθήκευση του φωτός και η παροχή του στο σώμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι ζωντανοί οργανισμοί είναι σώματα φωτός » «Τώρα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά φως» δηλώνει ο ΔρPopp.
Όταν καταναλώνουμε, για παράδειγμα, ένα φρούτο ή λαχανικό και το χωνεύουμε, μεταβολίζεται σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό, συν το φως που αποθηκεύεται από τον ήλιο και τη φωτοσύνθεση. Διαχωρίζουμε το CO2 και απορροφούμε το νερό, αλλά το φως, πρέπει να αποθηκευτεί. Όταν λαμβάνονται τα φωτόνια από το σώμα, η ενέργεια των φωτονίων διασκορπίζεται και κατανέμεται στο σώμα μας.
Αυτή η ενέργεια είναι η κινητήρια δύναμη για όλα τα μόρια στο σώμα μας. Πριν συμβεί οποιαδήποτε χημική αντίδραση, τουλάχιστον ένα ηλεκτρόνιο πρέπει να ενεργοποιηθεί από ένα φωτόνιο με ένα ορισμένο μήκος κύματος .
Ο βιοχημικός και Νομπελίστας Lehninger αναφέρει στο βιβλίο του ότι ορισμένες αντιδράσεις στο ζωντανό κύτταρο συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ότι αντιστοιχεί στη θερμοκρασία των 37C που έχει το σώμα. Η εξήγηση φαίνεται να είναι ότι το σώμα κατευθύνει σκοπίμως τις χημικές αντιδράσεις μέσω ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων (βιοφωτονιων).
Ο Δρ Veljko Veljkovic, ο οποίος τώρα είναι επικεφαλής του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Πυρηνικών Επιστημών Vinca δηλώνει ότι’’Υπάρχουν περίπου 100.000 χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε κάθε κύτταρο κάθε δευτερόλεπτο. Η χημική αντίδραση μπορεί να συμβεί μόνο αν το μόριο που αντιδρά διεγείρεται από ένα φωτόνιο … Μόλις το φωτόνιο διεγείρει μια αντίδραση επιστρέφει στο πεδίο και είναι διαθέσιμο για περισσότερες αντιδράσεις … κολυμπάμε σε έναν ωκεανό φωτός’’
Ο Δρ Garjajev ισχυρίζεται ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτό το “φως” για να “μιλήσουν” με άλλους οργανισμούς και πρότεινε ότι αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την τηλεπάθεια και αλλά παρόμοια φαινόμενα. Οι άνθρωποι έχουμε ήδη το δικό τους ασύρματο internet με βάση το DNA μας.
Όταν τρώμε ζωντανά τρόφιμα, καταναλώνουμε τη ζωντανή ενέργεια του πλανήτη και συναντάμε τον πραγματικό εαυτό μας ,τον Θεό που ζει μέσα μας.
(Από Δήμήτρη Μπίστα)
                                                                                                                                                                                                      Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου…
Σκέψου έξυπνα, σκέψου δημιουργικά, σκέψου υγιεινά!!!
(Βιο-εξέλιξις)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kωνσταντίνος Παναγιωτής                                                                                                                                                      Σύμβουλος Ορθομοριακής Διατροφής & Συμπληρωμάτων
Sports Nutrition Coach
Δ/ντής Κέντρων “Βιο-εξέλιξις”
error: Content is protected !!