ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - DETA ELIS GREECE PARTNER

Η Βιοηλεκτρονική Ιατρική θα αντικαταστήσει την φαρμακοχημική Ιατρική 

Η Βιοηλεκτρονική Ιατρική θα αντικαταστήσει την φαρμακοχημική Ιατρική 

Tα στοιχεία αυτά

κοινοποιούνται για 1η φορά!

Του Ιωάννη Πηλιούνη,

φυσικού, μηχανικού Πληροφορικής

Στα πλαίσια μιας κλειστής επιστημονικής συνάντησης που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα, για 3η φορά τα τελευταία 15 χρόνια, με συμμετοχή Αμερικανών Γάλλων και Ρώσων ειδικών επί του βιοσυντονισμού, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν βασικά ζητήματα ηλεκτρομαγνητικής θεραπευτικής και βιοσυντονιστικών μεθοδολογιών, με εξαιρετικά σημαντικά συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε, τόσο από τους Έλληνες νοσοκομειακούς και ιδιώτες γιατρούς και θεραπευτές, όσο και από τους φιλοξενούμενους, ότι το εύρος εφαρμογών της θεραπευτικής δράσης του βιοσυντονισμού έχει αυξηθεί δραματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά. Είναι αναγκαίο εδώ, αρχίζοντας, να δώσουμε έναν ορισμό του βιοσυντονισμού και της λογικής με βάση την οποία χρησιμοποιείται ως θεραπευτική μέθοδος.

Ο άνθρωπος, από την στιγμή που γίνεται η σύλληψη και για τις 14 πρώτες μέρες, αποτελείται από ένα διαρκώς πολλαπλασιαζόμενο και εκθετικά αυξανόμενο συσσωμάτωμα βλαστοκυττάρων που έχουν ΑΠΟΛΥΤΑ πανομοιότυπη δομή. Ξαφνικά, κάπου στην 14η-15η μέρα, ομάδες από αυτά τα κύτταρα αρχίζουν μία «αυθόρμητη» διαφοροποίηση στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και οδηγούνται στην σύνθεση των διαφόρων οργάνων και στην διαμόρφωση της δομής του ανθρώπινου σώματος. Το γεγονός όμως είναι, ότι το πυρηνικό DNA όλων των πρωτοκυττάρων, εμπεριέχει ολόκληρη και ακριβώς ταυτόσημη την πληροφορία για την δημιουργία του κάθε οργάνου ξεχωριστά. Όλα τα κύτταρα περιέχουν επίσης την πληροφορία του πότε ξεκινούν την διαφοροποίησή τους και προς τα που. Δηλαδή ποιο όργανο ή μέρος του σώματος θα κατασκευάσουν συνεχίζοντας πολλαπλασιαζόμενα.

Οι βιοχημικές λειτουργίες που εκδηλώνονται σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικές, πράγμα που σημαίνει, όπως και αποδεικνύεται πειραματικά, ότι οι κβαντικές αλληλεπιδράσεις είναι τελικά εκείνες που δημιουργούν και ορίζουν την μόνιμη και ειδική ηλεκτροδυναμική συμπεριφορά κάθε κυττάρου στο επίπεδο των μορίων του και όλων των στοιχειωδών μονάδων που το συνθέτουν. Όλα μας τα κύτταρα δηλαδή είναι απειροελάχιστες μικρές μπαταρίες, το διαμεμβρανικό δυναμικό των οποίων προσδιορίζεται από την κβαντική ταυτότητα των αλληλεπιδράσεων των ιόντων, και των ατόμων που συνθέτουν τα διάφορα μόριά του. Από την διατήρηση αυτού του διαμεμβρανικού δυναμικού στα ασφαλή επίπεδα των από -75mV έως – 55mV κατά περίπτωση οργάνου και υποσυστήματος, εξαρτάται η ζωή μας.

Κατά κάποιον τρόπο, ενώ όλες οι κβαντικές αλληλεπιδράσεις υπακούουν σε ένα κοινό Φυσικό μοντέλο, φαίνεται ότι η ειδική κβαντομηχανική δράση τους υπαγορεύεται αναδραστικά από κάποιας μορφής πληροφορία που είτε είναι εγγεγραμμένη στον κώδικα του DNA, είτε συνεχώς προσλαμβάνεται από το DNA που λειτουργεί σαν κεραία, από κάποιες δομές πληροφορίας που αντηχούν συνεχώς κραδασμικά στον χωρόχρονο. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα της πληροφορίας σε λίγο.

Συνεπεία λοιπόν αυτής της ηλεκτροδυναμικής συμπεριφοράς των κυττάρων μας και ένεκα της ειδικής και διακριτής ιδιοσυχνότητας της κάθε ομάδας τους, μακροσκοπικά, το κάθε όργανο και ιστός ή νεύρο ή αρτηρία του σώματός μας, εκδηλώνουν την απόλυτα δική τους ηλεκτρομαγνητική συχνότητα λειτουργίας, δηλαδή την δική τους κραδασμική ηλεκτροδυναμική ταυτότητα μέσω της οποίας συμβαίνουν οι βιοχημικές δράσεις που το κρατάνε σε λειτουργία / σε ζωή, και αυτό με την σειρά του τον οργανισμό μας..

Αυτή όμως η κραδασμική ηλεκτρομαγνητική συμπεριφορά, όπως είναι γνωστό, παράγει εναλλασσόμενα ρεύματα, διαφορετικά για κάθε διακριτό λειτουργικό τμήμα του οργανισμού μας, που συνδιαυλίζονται σε όλο μας το σώμα, που ένεκα ενός άλλου γνωστού φυσικού φαινομένου, παράγουν ένα σύνθετο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που συνιστά την ιδιότυπη ηλεκτροδυναμική υπογραφή της ενεργειακής ταυτότητας κάθε ανθρώπου. Το σύνθετο αυτό η/μ κύμα περιέχει την πληροφορία από κάθε όργανο ή περιοχή του σώματός μας.

Εάν εμείς, εξωτερικά από το ανθρώπινο σώμα, το φέρουμε σε επικοινωνία με συσκευές ανάγνωσης αυτών των κυμάτων, τότε μπορούμε να έχουμε την εικόνα της υγείας του. Με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά φίλτρα και προγράμματα ανάλυσης, το σύνθετο κύμα αναλύεται σε όλα τα συνιστώντα ηλεκτροδυναμικά συχνοτικά μέρη του. Γνωρίζοντας στατιστικά από χιλιάδες χιλιάδων καταγραφές μετρήσεων τα σωστά όρια λειτουργίας μια συχνοτικής υπογραφής ενός οργάνου, μπορούμε να καταλάβουμε το είδος και την έκταση της λειτουργικής παρέκβασης, που έχουμε γενικά συνηθίσει να ονοματίζουμε σαν ασθένεια.

Ιστορικά, οι πρώτες επιτυχείς τέτοιες διαγνωστικές αναγνώσεις έγιναν με τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα και ένα σωρό άλλες «αναγνώσεις» της ηλεκτρικής συμπεριφοράς του σώματός μας. Όμως αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι στηρίζονται στην μακροσκοπική ηλεκτρική συμπεριφορά κάποιων οργάνων και αδυνατούν να διεισδύσουν σε βάθος ανάλυσης και αιτίας του καθ’ αυτού προβλήματος. Να φανταστούμε δηλαδή το ηλεκτροκαρδιογράφημα για παράδειγμα, ως την μέτρηση των ταλαντώσεων μιας γέφυρας ή ενός ψηλού κτιρίου, που μπορεί η μέτρηση αυτή να μας πει πότε αρχίζει αυτή η ταλάντωση να γίνεται επικίνδυνη, αλλά αδυνατεί να μας πληροφορήσει εάν οφείλεται σε σεισμό, σε ριπές αέρα, σε συντονισμό των αυτοκινήτων πάνω στην γέφυρα, ή σε όλα αυτά σε συνδυασμό, ή ακόμα και εάν υπάρχει δομικό πρόβλημα στην κατασκευή, ή στα υλικά της.

Τα ταλαντούμενα ρεύματα, ή συχνότητες στο εξής, το η/μ κύμα που προαναφέραμε, συνυπάρχουν σε όλο μας το σώμα, περιέχουν ολόκληρη την πληροφορία του τι συμβαίνει και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του. Οι συσκευές βιοσυντονισμού συλλαμβάνουν αυτές τις σύνθετες συχνότητες, τις καθαρίζουν από περιβαλλοντικές παρεμβολές και με εξαιρετικά ταχύτατες και υπερεξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης σημάτων τις αποπλέκουν σε κάθε ξεχωριστή συνιστώσα τους, η κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί στην ιδιοταλάντωση από κάθε ξεχωριστό λειτουργικό τμήμα του οργανισμού μας. Από τους νευρώνες του εγκεφάλου μας και την αμυγδαλή, μέχρι τους χόνδρους από τα δάχτυλά μας, αλλά και τον παραμικρό αδένα μας ή υπό-όργανο. Από πειράματα ετών επάνω στα συχνοτικά μοτίβα του οργανισμού μας, έχουν κατασκευαστεί και οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για το ποια είναι τα όρια και οι μικροσυχνοτικές ολισθήσεις, γύρω από την κεντρική συχνότητα, μέσα στα οποία ένα όργανό μας θεωρείται ότι τελεί υπό κανονική και ορθή λειτουργία. Και όχι μόνο αυτό. Ο βιοσυντονισμός διακρίνει επίσης, όταν οι αναγνώσεις δείχνουν προς την κατεύθυνση πιθανού προβλήματος ενός συγκεκριμένου οργάνου, εάν η αστάθεια οφείλεται στο ίδιο το όργανο ή σε επηρεασμό του από παρεμβολή άλλης συχνότητας που έχει ολισθήσει από την κανονική της λειτουργία, ένεκα πάθησης άλλου οργάνου, ακόμα και του εγκεφάλου μας, και έμμεσα έτσι επηρεάζει και το υπό εξέταση.

Ουσιαστικά ο βιοσυντονισμός, μέσω των σχετικών θεραπευτικών συσκευών, όχι μόνο ανιχνεύει την ταυτότητα πάθησης ενός η περισσοτέρων οργάνων, αλλά ασφαλώς υποδεικνύει και τα αίτια. Αυτά μπορεί να είναι διατροφικά, νοητικά (ψυχογενή), η προερχόμενα απλά από κάποιον άλλο τεχνητό ή/και φυσικό αρνητικό βιοπαράγοντα, όπως χημικά ή τοξικά υλικά και ουσίες, ιοί, βακτήρια, μικρόβια ή άλλοι μολυντές, βρώμικη η/μ ακτινοβολία οπτικής ή ραδιοσυχνοτικής ταυτότητας, κ.λπ. Αυτό συμβαίνει επειδή το κάθε τι στην φύση, οργανικό ή ανόργανο, έχει την ιδιότυπη συχνοτική του κραδασμική υπογραφή. Που όταν αυτή ανιχνευθεί ως συνιστώσα μέσα σε μία ή περισσότερες διαταραγμένες συχνότητες οργάνων μας, αφού κατά το μέτρο της έχει υποχρεώσει σε αντίστοιχη ολίσθηση την κανονική συχνότητα η/μ ιδιοταλάντωσης του οργάνου, αμέσως ταυτοποιείται, απομονώνεται και αποκαλύπτει έτσι την πηγή της.

Ο βιοσυντονισμός στη συνέχεια, ως μεθοδολογία, μπορεί τόσο με βάση την βαθιά και εκτεταμένη εμπειρία του θεραπευτή όσο και τις δυνατότητες της αντίστοιχης συσκευής, να επιστρέψει στο σώμα εκείνες τις συχνότητες που θα έχουν ιαματικό αποτέλεσμα. Αυτές, είτε θα συντονίσουν με εκείνες των παθογόνων παραγόντων και λόγω υψηλής προσφερόμενης ενέργειας στον συντονισμό θα τους «κάψει», είτε θα συντονίσουν με το πάσχον όργανο ή πάσχουσα περιοχή και θα της προσφέρουν μέσω μικροδιαδοχικών συντονισμών την απαραίτητη ενέργεια για να ξαναέρθει στην κατάσταση κανονικής ενεργειακής λειτουργίας του. Ένα γενικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι τα ποτήρια που σπάνε συντονιζόμενα με ήχους συγκεκριμένων συχνοτήτων και ένα της δεύτερης είναι η επαναφορά σε λειτουργία κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής απλά και μόνο με αλλαγή μιας μπαταρίας ή ενός εξαρτήματος.

Οι συσκευές βιοσυντονισμού, διαβάζουν και αναλύουν ολόκληρη την σύνθετη ηλεκτροδυναμική κραδασμική εικόνα του σώματός μας. Εντοπίζουν μετά τις περιοχές με το πρόβλημα, διαχωρίζουν τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις που οδηγούν στο πρόβλημα σε απλές, τις ταυτοποιούν, και στην συνέχεια επιστρέφουν στο ανθρώπινο σώμα εκείνες τις συχνότητες που θα ακυρώσουν τα αίτια της αστάθειας. Η μεγάλη όμως δύναμη των βιοσυντονιστικών μεθοδολογιών και συσκευών έγκειται στο ότι μπορούν πλέον να «δυναμοποιούν» εκτός σώματος, μέσα σε ειδικό περιέκτη, που τοποθετείται επάνω στην συσκευή, υγιές βλαστικό κυτταρικό υλικό από το ίδιο το σώμα μας, αν έχει προερανισθεί, ή κυτταρικό υλικό από την πάσχουσα περιοχή. Και εδώ πλέον αρχίζουν τα «θαύματα». Κυτταρικό υλικό από το σώμα μας, είτε βλαστικού τύπου είτε όργανο-διαμορφωμένου, αφού αφαιρεθεί σε ελάχιστες ποσότητες από το σώμα μας, υποβάλλεται στη συνέχεια σε «ράντισμα» με τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες στις οποίες πρέπει να συντονίζει για να λειτουργεί κανονικά/υγιώς. Εάν πρόκειται για βλαστό-κυτταρικό υλικό, τότε οι συχνότητες αυτές του δίνουν την δυνατότητα να διαφοροποιηθεί και να πολλαπλασιασθεί προς παραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου κυττάρων από τα οποία έχει έλλειψη ο οργανισμός μας, ή και οργάνου. Στην περίπτωση δηλαδή «σκλήρυνσης κατά πλάκας» τα βλαστό-κυτταρικά οδηγούνται να παράγουν μυελίνη «ραντιζόμενα» με την αντίστοιχη ίδιο-συχνότητά της. Στη περίπτωση αφυδάτωσης και σκλήρυνσης των χόνδρων των αρθρώσεών μας, οδηγούνται στο να δημιουργήσουν νέα κύτταρα ιστού χόνδρων κ.λπ. Δασκαλεμένα κύτταρα πλέον.

Αν όλα αυτά ακούγονται «μαγικά», φέρτε απλά στο νου σας το πώς η απλή «νεκρή» μαγιά στα σακουλάκια του σούπερ-μάρκετ, μόλις έρθει σε επαφή με το νερό αρχίζει να πολλαπλασιάζεται κατά εκατομμύρια και να ξαναζεί μέσα στο νέο περιβάλλον της, ως πλήρης, και με βάση όλα τα επιστημονικά μέτρα, ζωντανός οργανισμός. Λαμβάνει από το νερό την πληροφορία και την συχνότητα «ζωντανέματος» της και από τα πέριξ υλικά την μοριακή της τροφή. Διότι το νερό περιέχει όλη την πληροφορία για όλα τα βιολογικά συστήματα. Και έχει επίσης και μνήμη που κρατάει αυτή την πληροφορία, αλλά και δυνατότητα εγγραφής νέας πληροφορίας. Κάνουμε λοιπόν μία μικρή παράκαμψη εδώ.

Ο παγκόσμια γνωστός Γάλλος επιστήμονας, Δρ. Jacques Benveniste, δημοσίευσε στο NATURE, στις 30 Ιουνίου του 1988, μία εξαιρετική εργασία στην οποία αποδεικνύει ότι το νερό έχει μνήμη και μπορεί να κατακρατήσει την ιδιοταυτότητα μία ουσίας, που διαλύεται σε αυτό με κατάλληλες μεθόδους. Με βάση ένα τέτοιο διάλυμα μπόρεσε επιτυχώς να αντιμετωπίσει μορφές αλλεργίας. Παρ’ ότι ο εκδότης του NATURE δυσφήμησε την εργασία του, ο Benveniste συνέχισε τις έρευνές του και τον Μάρτιο του 1999, στο κατάμεστο από επιστήμονες όλων των κλάδων, φημισμένο Εργαστήριο Φυσικής Cavendish του Cambridge University και παρόντων των Sir Andrew Huxley, προέδρου της Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών, Νομπελίστα και του επίσης Νομπελίστα Φυσικού Brian Josephson, ο Benveniste έκανε μία ιστορική παρουσίαση.

Κατ’ αρχήν έδειξε ότι η φυσιολογική δράση της αδρεναλίνης στους βιολογικούς υποδοχείς, δεν χρειάζεται να περιμένει έως ότου το αίμα να τους μεταφέρει αυτή την ορμόνη, ώστε να υλοποιηθεί η λειτουργία με βάση τον αναμενόμενο αιτιοκρατικό μηχανισμό (lock & key). Η δράση εκδηλώνονταν ΑΚΑΡΙΑΙΑ επί όλων των υποδοχέων της ορμόνης αυτής, λόγω του άμεσου ίδιο-βιοσυντονισμού όλων των υγρών του σώματος στην αδρεναλίνη. Στην συνέχεια περιέγραψε την μεθοδολογία του, για το πώς πήρε δείγματα από αδρεναλίνη, νικοτίνη και καφεΐνη και διαδοχικά τα τοποθέτησε σε μία μεταλλική πλάκα, που παίζει τον ρόλο της μονάδας εισόδου ενός ηλεκτρονικού οργάνου, βαφτισμένου από τον καθηγητή Voll «ηλεκτροβελονιστή» – EAV , δια μέσου του οποίου μπορούσε να διαβάσει τις ιδιοσυχνότητες συντονισμού των ουσιών αυτών. Το ηλεκτρονικό σήμα από την «ανάγνωση» της ταυτότητας συντονισμού της κάθε ουσίας, μεταφέρετο στην συνέχεια ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή σε έναν παρακείμενο υπολογιστή, όπου ταξινομούταν και αποθηκευόταν και από όπου στην συνέχεια αποστελλόταν μέσω ενός modem υπό μορφή κλασσικού e-mail, σε έναν άλλο υπολογιστή ενός συνεργάτη του.

Το αρχείο του ίδιο-βιοσυντονισμού της ουσίας, στην συνέχεια αποδελτιώνονταν στον νέο υπολογιστή και διαβιβάζονταν ηλεκτρονικά στην πρωτογενή ψηφιακή μορφή του, στην μονάδα εξόδου μίας δεύτερης όμοιας συσκευής EAV, η μεταλλική πλάκα της μονάδας εξόδου της οποίας, είχε μόνο καθαρό νερό. Η ταυτότητα ίδιο-βιοσυντονισμού που περιείχε το πρωτογενές αρχείο, ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΤΑΝ στο νερό της πλάκας εξόδου, το οποίο στην συνέχεια όταν δινόταν σε ζωντανούς οργανισμούς, επέφερε ακαριαία τα ίδια ακριβώς συμπτώματα σαν να τους είχε δοθεί, αδρεναλίνη, νικοτίνη ή καφεΐνη, στην φυσική τους μορφή. Επιπροσθέτως έδειξε, ότι ένα αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με τον ίδιο-βιοσυντονισμό της ηπαρίνης, μεταβιβαζόμενο σε αποθηκευμένο αίμα, επηρέαζε την πηκτικότητα του.

Ένα πλήθος επιστημόνων διεθνώς, και ειδικά νοσοκομειακά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα στην Γερμανία, έχουν πλέον υιοθετήσει την μέθοδο EAV, και έχουν δείξει ότι οι ιδιοσυχνότητες συντονισμού των ουσιών αυτών μπορούν να ανιχνευθούν απ’ ευθείας επάνω στο ανθρώπινο σώμα, στα ίδια σημεία που χρησιμοποιούνται και για τον βελονισμό. Στην Ρωσία, μεταξύ των ιατρικών συσκευών που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες, είναι και αυτές που εκκενώνουν ιόντα ακριβώς επάνω στα σημεία βελονισμού του ανθρώπινου σώματος, όπου παρατηρείται φωτοβολία ροζ φωτός αλλά και άλλων αποχρώσεων, αλλά μόνο στα σημεία αυτά.

Επιστρέφοντας τώρα στα δυναμοποιημένα ή «δασκαλεμένα» κύτταρα που αναφέραμε παραπάνω για το πως πρέπει να δράσουν στην συνέχεια, εγχέονται πάλι μέσα στο σώμα μας στην πάσχουσα περιοχή ή στο κατάλληλο δίκτυο κυκλοφορίας και μετά από δύο ή τρεις τέτοιες συνεδρίες βιοενίσχυσης, τα αποτελέσματα αρχίζουν να είναι απλά καταπληκτικά. O Έλληνας ερευνητής και εφαρμοστής της σχετικής βιοτεχνολογίας, κος. Σφακιωτάκης Γιώργος με MSc Εργοβιολογίας, με πολυετή εμπειρία εκπαίδευσης και εφαρμογής επί των συσκευών βιοσυντονισμού, μας ενημέρωσε ότι η προαναφερόμενη τεχνική χρησιμοποιείται ήδη για σωρεία τέτοιων θεραπευτικών και ιαματικών συνεδριών/εφαρμογών, πλέον και μέσα στην Ελλάδα, σε Ελληνικό ιατρικό κέντρο, όπου τα ιαματικά αποτελέσματα είναι πραγματικά όχι μόνο απίστευτα, αλλά και μόνιμα.

Δυστυχώς όμως, αυτά τα εγχειρήματα, για λίγο καιρό ακόμα, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, τόσο διότι θεωρούνται ότι βρίσκονται στο στάδιο των «κλινικών δοκιμών» και άρα δεν λογίζονται ως main-stream θεραπείες, όσο και διότι όσοι γιατροί και θεραπευτές τα υλοποιούν, είναι πολύ εύκολο να τεθούν στο στόχο «υπόγειων φάρμακο-διαδρομών» και να εξοντωθούν επαγγελματικά και ηθικά. Παραπέρα στοιχεία δεν μπορούμε να δώσουμε, αλλά όσα ήδη έχουμε αναφέρει μπορούν να αποτελέσουν καλό τροχιοδεικτικό για όσους ενδιαφέρονται για παραπέρα έρευνα.

Αρκετοί Έλληνες Ιατροί, Πανεπιστημιακοί, αλλά και θεράποντες της αρχαίας Ελληνικής Ολιστικής Ιατρικής, όπως ο γνωστός σε όλους μας Νίκος Παπανδρέου, αλλά και άλλοι θεραπευτές, σπουδασμένοι σε αυτές τις μεθόδους σε ειδικά κέντρα των ΗΠΑ, Ρωσίας, Γαλλίας και σε πολλά μέρη του κόσμου πλέον, ασκούν τον θεραπευτικό βιοσυντονισμό για πολλά χρόνια επιτυχώς και με θεαματικά αποτελέσματα.

Ένα είναι βέβαιο πάντως: όπως έχουμε γράψει και αλλού, αλλά έχουμε επίσης μεταφέρει και ως εκτίμηση μεγάλων επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού μέσα από αναφορές τους σε διεθνή επιστημονικά journal όπως το Scientific American και το NATURE, είμαστε πολύ κοντά στο σημείο όπου η επίσκεψή μας σε ένα γιατρό ή σε ένα «φαρμακείο» να αφορά απλά την παραλαβή σε ένα memory stick Η/Υ, των θεραπευτικών συχνοτήτων που αφορούν στην πάθησή μας ή σε ένα πρόβλημα υγείας μας, τις οποίες θα τις εφαρμόζουμε επάνω μας με κάποιους ακροδέκτες του Η/Υ ή μέσω μιας μικρής κεραίας συνδεδεμένης σε αυτόν, και θα απολαμβάνουμε την ίαση.

Για όσους ασχολούνται επαγγελματικά και ενδιαφέρονται επιστημονικά γύρω από τη σύγχρονη «σκληρή» και επίσημη ιατρική έρευνα, το όνομα του Ινστιτούτου «The Feinstein Institute for Medical Research» βρίσκεται μεταξύ εκείνων στην πρώτη σειρά κατάταξης. Στο Feinstein συμβαίνουν και δοκιμάζονται σήμερα ελεύθερα, δεκάδες κλινικές έρευνες, πειράματα και θεραπευτικές μέθοδοι, που στηρίζονται και υλοποιούνται εξ΄ ολοκλήρου από ηλεκτρομαγνητικές και ηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα βιοσυντονισμού. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου, Dr. Kevin Tracey, σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ξεκάθαρα ότι, «…σύντομα, σε μία από τις μέρες που έρχονται, η Βιοηλεκτρονική Ιατρική θα αντικαταστήσει σε συντριπτικό ποσοστό την φαρμακοχημική ιατρική και σε λίγο χρόνο, εξ ολοκλήρου».

Από τη Νέα Υόρκη, βορείως της περιοχής Queens και κοντά στο Port Washington του Long Island όπου βρίσκεται το ινστιτούτο Feinstein, τα νέα που έρχονται είναι εξαιρετικά. Από πολλούς αιώνες πίσω, οι άνθρωποι γνώριζαν για την ωφέλιμη θεραπευτική δράση του ηλεκτρισμού, έστω και αν δεν τον έλεγαν έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τα ηλεκτρόψαρα ή μουδιάστρες όπως τις έλεγαν, που τα ακουμπούσαν με επαναλήψεις επάνω στο σβέρκο για ανακούφιση από τους πονοκεφάλους και στα άκρα για την αντιμετώπιση των πόνων της αρθρίτιδας. Μέχρι σήμερα που η ηλεκτρονική ιατρική κάνει «θαύματα», σε πολλές ενδιάμεσες περιόδους ο ηλεκτρισμός είχε χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για ιατρικούς σκοπούς. Είναι δε τόσες μεγάλες και δραματικές οι επιτυχίες του, άσχετα εάν ο πολύς κόσμος έμενε και μένει μακριά από τα δεδομένα αυτά, που πλέον, παγκόσμιοι φαρμακοβιομηχανικοί κολοσσοί όπως η GlaxoSmithKlein, χρηματοδοτούν με εκατομμύρια δολάρια την έρευνα και την παραγωγή συσκευών για θεραπεία αναρίθμητων ασθενειών με ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς και ρεύματα.

Οι ερευνητές στο Feinstein, έχουν βρει τρόπους να «μιλάνε» με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και να το διεγείρουν σε δράσεις, ωσάν οι παλμοί αυτοί να προέρχονταν από τον ίδιο τον εγκέφαλο. Επειδή η κάθε ηλεκτροδυναμική διέγερση έχει και το feedback – ανάδρασή της, με τον τρόπο αυτό «ενημερώνεται» απ’ ευθείας ο εγκέφαλος, ώστε να ανατάξει την ηλεκτροδυναμική του δραστηριότητα στα επίπεδα που ήταν πριν προκύψει το πρόβλημα, από την δική του ελλιπή λειτουργία, ώστε πλέον να εκπέμπει σωστά τους αναγκαίους παλμούς/συχνότητες. Έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής πλήρεις θεραπείες σε προβλήματα πολύ «διαφορετικά» μεταξύ τους, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αρθρίτιδα, η κατάθλιψη, η επιληψία, αλλά και σε ένα σωρό άλλες παθήσεις όπως ο καρκίνος. Ζήτημα για το οποίο όμως άπαντες είναι φειδωλοί στα λόγια τους. Βλέπετε ακόμα τα κέρδη από την βιομηχανία «αντιμετώπισης» του καρκίνου παγκοσμίως είναι τόσο μεγάλα, που ίσως πάρει λίγο καιρό πριν τα «δολοφονικά χήμειο-θεραπευτικά» των βιομηχανιών πεταχτούν στον ιστορικό απόπατο των εγκληματικών πράξεων κατά της ανθρωπότητας.

Στο Feinstein, οι ερευνητές «φυτεύουν» μικροσκοπικούς αγωγούς και πραγματικά μικροσκοπικές ηλεκτρονικές διατάξεις μέσα στο ανθρώπινο σώμα, ώστε να έχουν την δυνατότητα να διαυλίζουν ακριβείς ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς επάνω, όχι απλά στην πάσχουσα περιοχή, αλλά επάνω σε κάθε ξεχωριστό πάσχον κύτταρο της περιοχής, και να το ανατάσσουν στην ορθοκανονική του ηλεκτροδυναμική συμπεριφορά. Ειδικά, οι εφαρμογές αυτές παλμών επάνω στα υπερευαίσθητα νευρωνικά κυκλώματα των εγκεφαλικών αλλά και των λοιπών σωματικών μας νευρωδικτύων, έχουν δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα ώστε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα να έχουν 1000-πλασιαστεί. Όπως απερίφραστα δηλώνει ο Dr. Kevin Tracey «… πολλά από τα χημικά φάρμακα που παίρνουμε σήμερα από το στόμα, έχουν σκοπό να δρουν διεγερτικά επάνω στα ασθενή νευρωνικά κυκλώματα και να εξομοιώνουν παλμούς που δεν στέλνει ο εγκέφαλος. Αλλά επειδή η εκ’ του στόματος λήψη δεν μπορεί να τα κατευθύνει στις περιοχές ενδιαφέροντος, η δράση τους είναι μικρή ενώ οι παρενέργειές τους μεγάλες. Όμως, τους παλμούς αυτούς μπορούμε με μικροηλεκτρονικά συστήματα να τους στείλουμε με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια κατευθείαν επάνω στην πάσχουσα νευρωνική περιοχή και να εκκινήσουμε τα πρωτόκολλα διέγερσης και ανάταξής της..»

Μία από τις βασανιστικές ασθένειες της εποχής μας είναι η αυτοάνοση ρευματοειδής αρθρίτιδα, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο. Ο οργανισμός, ο εγκέφαλος στην ουσία του σώματος που τον φιλοξενεί, μέσω εσφαλμένων σημάτων, για κάποιο άγνωστο λόγο, αρχίζει ξαφνικά να πολεμά τους ίδιους τους ιστούς γύρω από τις αρθρώσεις, και να δημιουργεί φλεγμονές. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση, με τα λόγια του ίδιου του Tracey, είναι πολύ «πρόστυχη» – nasty. Ελάχιστα αποδοτική και με πολλές και βαριές παρενέργειες. Τα μικροηλεκτρονικά συστήματα που κατασκεύασαν στο κέντρο Feinstein, εγκαθίστανται με ανώδυνη μικροχειρουργική επέμβαση στον σβέρκο και η ηλεκτροδυναμική τους δράση ακυρώνει σταδιακά το εγκεφαλικό νευρωνικό ανακλαστικό που δημιουργεί τις φλεγμονές. Η δράση του μικροηλεκτρονικού διεγέρτη, διαυλίζεται επάνω στο vagus-nerve – πνευμονογαστρικό νεύρο, που «τρέχει» στο σώμα μας εις διπλούν σε κάθε μέρος του – δεξί / αριστερό, από την βάση του εγκεφάλου μας μέχρι την κοιλιακή χώρα, περνώντας από το λαιμό και το στήθος. Η εφαρμογή της μεθόδου σε ένα ασθενή με προχωρημένη ρευματοειδή αρθρίτιδα από τη Βοσνία, του επέτρεψε μετά από 8 βδομάδες να ξαναζήσει χωρίς πόνους, να ξαναεργαστεί, και μάλιστα να πηγαίνει στην εργασία του οδηγώντας ο ίδιος το φορτηγό του απροβλημάτιστα.

Για την ίδια νόσο, στην φημισμένη MAYO CLINIC των Η.Π.Α. εφαρμόζουν επίσης με την ίδια εξαιρετική επιτυχία ηλεκτροδυναμικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μέσω διαυλισμού ηλεκτρομαγνητικών παλμών. Μέσω επίσης της ηλεκτροδυναμικής διέγερσης του ίδιου vagus-nerve, αντιμετωπίζουν την επιληψία, την κατάθλιψη, την «σκλήρυνση κατά πλάκας», τις ημικρανίες και το Alzheimer. Με μικροχειρουργική επέμβαση τοποθετούν έναν μικροσκοπικό ηλεκτροπαλμικό ταλαντωτή κάτω από το δέρμα στην περιοχή του στήθους. Από αυτόν ξεκινά ένας υπέρλεπτος μεταλλικός αγωγός που «τρέχει» μέχρι να συναντήσει το vagus-nerve. Όταν ο ταλαντωτής ενεργοποιείται, στέλνει ηλεκτρομαγνητικές παλμικές διεγέρσεις στο γάστρο-θωρακικό νεύρο, που εκείνο τις κατευθύνει προς συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο και ανά-προγραμματίζει τα χρονικά και ενεργειακά μοτίβα συμπεριφοράς του, αναδιατάσσοντάς τα.

Ερευνητές επίσης στο Πανεπιστήμιο του Freiburg στην Γερμανία, αντιμετωπίζουν την αρτηριακή πίεση με τον ίδιο τρόπο. Σε ομάδα αρσενικών ποντικιών που είχε γίνει χημική αύξηση της αρτηριακής τους πίεσης, διέγειραν με τον ίδιο τρόπο συγκεκριμένη περιοχή του vagus-nerve και είδαν ότι η πίεση μειωνόταν συστηματικά στο 60% της τιμής που είχε πριν την εφαρμογή της μεθόδου που συνίστατο στον διαυλισμό 40 παλμών ανά δευτερόλεπτο.

Ο Dr. Tracey από το Feinstein, συνεχίζοντας μας λέει ότι μας υπολείπονται ακόμα κάποια σημαντικά ερευνητικά βήματα που θα περατωθούν σύντομα, και συνίστανται στο να: α) πιστοποιηθούν επακριβώς οι λειτουργικές διαδρομές των νευρικών ινών που συνθέτουν τους κύριους νευρικούς μας αγωγούς, και β) τα ακριβή ηλεκτροδυναμικά μοτίβα, συχνότητα & ισχύς σημάτων που διαυλίζουν, και μέσω των οποίων «μιλάνε» με τα σημεία απολήξεών τους στα διάφορα όργανα και με τον εγκέφαλο. Αυτά είναι αναγκαία βήματα που πρέπει να επαληθευτούν ώστε να ξέρουμε ότι μιλάμε πλέον με τα νεύρα αυτά, «στην ίδια γλώσσα» που μιλάνε με τα όργανα και τους μιλάει ο εγκέφαλος. Είναι απλά θέμα λίγου ακόμα χρόνου.

   Οι ερευνητές στο Feinstein και σε άλλα κέντρα στα οποία γίνονται οι προχωρημένες αυτές έρευνες, δεν κρύβουν ότι ο τελικός και υπέρτατος στόχος τους είναι η κατανόηση της ηλεκτροδυναμικής συμπεριφοράς του βαθέως εγκεφάλου, όπου εκεί διαλαμβάνονται όλες οι ηλεκτροπαλμικές «εκρήξεις» που συντηρούν ή αποσυντονίζουν την ορθοκανονική εκπομπή σημάτων προς το υπόλοιπο σώμα. Γνωρίζουν, και έχουμε σήμερα την δυνατότητα, τεχνικά, βιολογικά και επιστημονικά, να τοποθετούμε με ασφάλεια εμφυτεύματα και «σύρματα» μέσα στον εγκέφαλο, σε οποιοδήποτε βάθος. Στο vagus-nerve, λένε επίσης οι ερευνητές από το Feinstein, εάν σήμερα εντοπίζουμε μία υποψήφια περιοχή του που φαίνεται να αφορά σε κάποια συγκεκριμένη παρέκβαση της υγείας μας, και καλούμαστε να απευθυνθούμε ηλεκτροδυναμικά σε μια ομάδα ας πούμε 80000 νευρώνων, οι μέθοδοί μας, μας επιτρέπουν να ηλεκτροδιεγείρουμε περίπου 1000 μόνο. Όμως η έρευνά μας προχωράει εκθετικά, και μαζί με τα τεράστια κεφάλαια που πλέον διατίθενται αφειδώς, αλλά και την αθροιστική γνώση από όλα μαζί τα άλλα ερευνητικά κέντρα, πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία το αργότερο, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που υποφέρουν από φαρμακευτικώς μόνο, αντιμετωπιζόμενα νοσήματα σήμερα, με μια απλή επίσκεψη σε έναν μικροπαθολόγο-μικροχειρούργο θα είναι σε θέση να φεύγουν απαλλαγμένοι από την όποια νόσο τους ταλαιπωρεί.

  

   Ένα όμως εκπληκτικό συμπέρασμα αναδύεται από όλη αυτή την Παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια και διαφαίνεται σταδιακά ότι καθίσταται αναπόδραστο. Ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες, Φυσικοί, Πληροφοριακοί, Γενετιστές, Βιολόγοι και ολοένα και περισσότερα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά journal, αποδέχονται την ύπαρξη ενός μη αντιληπτού υποστρώματος πληροφορίας, η οποία δρα καθοδηγητικά, διαβιβάζοντας στο αντιληπτό υπόστρωμα υλοενέργειας τις δυνατές δομές διαμόρφωσής του και συνεκδοχικά της αυτο-συντήρησής της μέσω αυτών. Δεν είναι αυτό που πολλοί θα σπεύσουν να υποθέσουν ως έναν θεό, αλλά για όσο χρόνο η επιστήμη ερευνά την φύση αυτού του υποστρώματος απροκατάληπτα και χωρίς ταμπού, όποιος θέλει ελεύθερα δικαιούται να το εκλαμβάνει και ως θεό. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ύπαρξη αυτού του πληροφοριακού υποστρώματος διαπιστώθηκε μετά από τα τεράστια άλματα της Φυσικής στον τομέα της Κβαντικής και τα τεράστια άλματα της Θεωρητικής Αλγοριθμικής Πληροφορικής στην διεμπλοκή της με την Κβαντική Φυσική. Η κβαντική πληροφορική συνιστά σήμερα έναν από τους περισσότερο προχωρημένους κλάδους έρευνας της Φυσικής και εμπλέκει τις βιοεπιστήμες και την ατομική-πυρηνική φυσική επάνω σε ένα καμβά που η υφή του έχει ξεκάθαρη σύσταση από μοτίβα πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή φαίνεται ότι αντηχεί συνεχώς σε όλο το φάσμα των γνωστών και αγνώστων συχνοτήτων μέσα στο σύμπαν, και συνδιαμορφώνει με την υλοενέργεια τις δομές που εμπειρούμεθα και άλλες που ακόμα μόνο να εικάζουμε την ύπαρξή τους μπορούμε. Το περίφημο «It From Bit» του μεγάλου Φυσικού του 20ου αιώνα, John Archibald Wheeler.

Κλείνοντας εδώ την αναφορά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις. Ο άνθρωπος ξεκίνησε δειλά και με μεγάλες δυσκολίες να σκέφτεται να αντιλαμβάνεται και να χειρίζεται τον ηλεκτρομαγνητισμό προς όφελός του. Κρατείστε εδώ, ότι με την σκέψη μας και μόνο, καταφέραμε να συλλάβουμε και να σχεδιάσουμε πειράματα και μηχανές μέσα στα τελευταία 200 χρόνια, που μας έχουν κάνει μερικώς, κύριους της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Την χρησιμοποιούμε τώρα, για να επιδράσουμε ευεργετικά, επάνω στην πηγή των σκέψεών μας, τον ίδιο τον εγκέφαλό μας. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να κάνουμε όλοι μας ένα νοητικό «κλικ», και να σκεφτούμε ότι, αφού με αυτή την σκέψη μας φτιάχνουμε συσκευές για να επηρεάζουμε και να ρυθμίζουμε τον μηχανισμό της, μήπως θα ήταν πιο απλό να διαλογιστούμε επάνω στο τι και πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, ώστε να επιδρούμε άμεσα ρυθμίζοντας με την σκέψη μας και μόνο τους μηχανισμούς του εγκεφάλου μας, όταν αυτοί αρχίζουν να στέλνουν λάθος μηνύματα στο σώμα μας; Το ζήτημα δηλαδή του ΠΩΣ οφείλουμε να σκεφτόμαστε για την ζωή μας, τον ρόλο της, τον συνάνθρωπό μας, την Φύση και το Σύμπαν, ώστε να έχουμε πάντα τον εγκέφαλό μας συντονισμένο με την συμπαντική πηγή πληροφορίας και αρμονίας, και να μην χάνει τον μπούσουλά του από τους όποιους άχρηστους νοοψυχικούς και σωματικούς «ψυχαναγκασμούς» και ασύμμετρες επιθυμίες που αναδύονται από μια συνήθως στείρα ιδέα για το ποιος είναι ο σκοπός του υπέροχου υλικού κόσμου γύρω μας.

Επειδή ο γράφων ασχολείται και ερευνά τα περί βιοσυντονισμού για περίπου 20 χρόνια, και επειδή με αρκετούς φίλους συνοδοιπόρους ερευνητές, αλλά και επιτυχώς ασκούντες τον βιοσυντονισμό έχουμε ήδη εντοπίσει και συγκεντρώσει ένα υλικό διαθέσιμο για όλους μας, θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να κάνουμε μέρος του υλικού αυτού διαθέσιμο σε νέους ερευνητές αλλά και θεραπευτές κάθε είδους που θεραπεύουν την ΙΑΤΡΙΚΗ επιστήμη επ’ αγαθώ.

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται για 1η φορά:

1) Συγκεντρωτικός Κατάλογος Δοκιμασμένων Συχνοτήτων ανά Βιοπαράγοντα, μέσα από 61 σελίδες, ενημερωνόμαστε για όλες τις ομάδες συχνοτήτων που αφορούν στην θεραπευτική αντιμετώπιση με βιοσυντονισμό, ενός τεράστιου πλήθους νοσογόνων βιο-παραγόντων.

2) ΣυγκεντρωτικόςΚατάλογος Γενικών Συχνοτήτων, σε 65 σελίδες όλες οι συχνότητες για ορυκτά, μέταλλα, μετατρεμμένες συχνότητες Hulda Clarck σε ακουστικές ισοδύναμες, και συχνοτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε κλινικές των Η.Π.Α., Ρωσίας, Ευρώπης και Λ. Αμερικής.

3) Κατάλογος Συχνοτήτων από 0.2 Hz έως 27 ΜHz, Αναλυτικός πίνακας συχνοτήτων.

4) Συσχέτιση Συχνοτήτων και Αρμονικών τους.

5) Συχνότητες Hulda Clark και οι αντίστοιχες ακουστικές τους.

6) Αρχεία Συχνοτήτων, στο link αυτό θα βρούμε όλα τα αρχεία συχνοτήτων δομημένα και έτοιμα για αυτόματη χρήση zapping από διάφορες γεννήτριες συχνοτήτων, μέσω ελεύθερου λογισμικού-software που «τρέχει» στο PC που είναι συνδεδεμένο με την γεννήτρια συχνοτήτων.

7) Αρχείο Συχνοτήτων RIFE, περιέχει σε ZIP μορφή, όλα τα πρωτόκολλα Rife με τις αντίστοιχες ομάδες συχνοτήτων, που μπορούν να εκτελεστούν αυτόματα από γεννήτριες συχνοτήτων που συνδέονται με PC.

8) Αρχείο Πρωταρχικών Συχνοτήτων Rife τηςΟμάδας-4 MORs, στην σελίδα αυτή υπάρχουν οι «θανατηφόρες» συχνότητες Rife που ο ίδιος χρησιμοποιούσε σε διάφορες φάσεις των ερευνών του, σε όλη την διάρκεια της ζωής του.

9) Πίνακας Συσχέτισης Κωδικών & Συχνοτήτων, στον πίνακα αυτό γίνεται αντιστοίχιση των κωδικών όλων των προγραμμάτων συχνοτήτων που εμφανίζονται με μεγάλη ανάλυση στην κατηγορία (2) Συγκεντρωτικός Κατάλογος Γενικών Συχνοτήτων, με τις αντίστοιχες πραγματικές φυσικές συχνότητες των πρωτοκόλλων που αφορούν.

   Στην σχετική ηλεκτρονική σελίδα electroherbalism υπάρχουν ακόμα αρκετοί σύνδεσμοι που μας οδηγούν σε έγγραφα που αναλύουν τις ομάδες συχνοτήτων, τις τεχνολογίες συχνοτικού βιοσυντονισμού και αρκετά ακόμα κρίσιμα θέματα που κάποιος οφείλει να μελετήσει πριν εκκινήσει την διαδικασία εφαρμογής συχνοτήτων. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της χρήσης Ημιτονικών και Παλμικών συχνοτικών κυματομορφών, τόσο μέσα στα πλαίσια των προσεγγίσεων Rife και Crane στις διάφορες χρονικές φάσεις των ερευνών τους, όσο και μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης Hulda Clarck, αλλά και άλλων επιτυχών ιαματικών προσεγγίσεων με συχνότητες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εφ’ όσον τόσο η επίσημη ιατρική, όσο και η σχετική νομοθεσία είναι απαγορευτικές απέναντι στην δηλωμένη χρήση τέτοιων μεθόδων για ιαματικούς σκοπούς, η χρήση της γίνεται με ευθύνη του καθ’ ενός ξεχωριστά. Ο κάθε ένας από μόνος του, ή/και με την ενδεχόμενη βοήθεια ολιστικών ιατρών, φυσικών ή ηλεκτρονικών να προχωρήσει, πρώτα στην ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ της «ιαματικής συχνοτικής μεθοδολογίας» και στην πιθανώς στην συνέχεια στην ασφαλή χρήση της για ίδιους και μόνο σκοπούς.

ΠΗΓΗΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 27.1.2020.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

 1. The Feinstein Institute for MedicalResearch.
 1. MAYO CLINC on Vagus Nerve Research.
 1. SCIENCE UNCOVERD, July 2014, Issue-8, page-44: «The Healing Power Of Electricity»
 1. Bioeffects and Therapeutic Applications of Electromagnetic Energy, CRC Press, Riady Habash.
 1. biometric.
 1. PEMF Healing.
 1. deta-elis.
 1. asyraserinth.
 1. «Arabian Nights – 1001 tales of how pharmaceutical companies cater to the material needs of doctors: Case Report», Ioannis A Giannakakis, John P A Ioannidis, BMJ VOLUME 321 23–30 DECEMBER 2000, Page-1563, bmj.com
 1. Jacques Benveniste.
 1. Tsuei, J.J. Guest editorial: “Eastern and Western Medical Paradigms andτhe Challenges of Integration” (guest editorial), J. Adv. Med. 1999; 12(1):5-11.
 1. Tsuei, J.J., Lehman, C.W., Lam, F. et al., “A food allergy study utilizing the EAV acupuncture technique”, Am. J. Acup. 1984; 112:105-116
 1. Piper, B.F., Dribble, S.L., Dodd, M.J. et al., “The revised Piper Fatigue Scale:psychometric evaluation in women with breast cancer”, Oncol. Nursing Forum 1998; 25:667-684
 1. Godfrey, M.E., Wojcik, D.P. and Krone, C.A., “Apolipoprotein E genotyping as a potential biomarker for mercury neurotoxicity”, J. Alzheimer’s Disease 2003; 5:189-195
 1. Miller, C., Ashford, N., Doty, R. et al., “Empirical Approaches for the Investigation of Toxicant-induced Loss of Tolerance”, Environ Health Perspectives 1997; 105(2):515-519.Τοάρθρο αυτό αρχικά παρουσιάστηκε από τον, Michel E. Godfrey, MBBS, FACNEM, διευθυντή στο Bay of Plenty Environmental Health Clinic στην Tauranga, New Zealand; emailστην επιθεώρηση Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine, vol. 23, no. 1, April 2004, pp. 2-11.
                                                                                                                                                                                                      Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου…
Σκέψου έξυπνα, σκέψου δημιουργικά, σκέψου υγιεινά!!!
(Βιο-εξέλιξις)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kωνσταντίνος Παναγιωτής                                                                                                                                                      Σύμβουλος Ορθομοριακής Διατροφής & Συμπληρωμάτων
Sports Nutrition Coach
Δ/ντής Κέντρων “Βιο-εξέλιξις”
error: Content is protected !!